Openingstijden

dNB is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uiterlijk 17.00 uur.
Vakanties en/of dagen waarop dNB gesloten is, worden ruim van tevoren aangekondigd (Banderol, lichtkrant etc.).
De vakanties zijn parallel aan de schoolvakanties van de Regio Zuid.

Andere locaties

Voor sporten gebruiken we een gymzaal aan de Van Vroonhovenlaan.
Biljarten vindt plaats in ‘t Tweespan aan de Mira.
Jeu de boules vindt plaats op de baan naast dNB.

In de ontmoetingsruimte kunt u tijdens de openingstijden terecht voor een kopje koffie, thee of soep en voor een praatje.
Als u nog onbekend bent met de gang van zaken, kunt u altijd terecht bij de gastdame of gastheer aan de balie.
Het is niet toegestaan om consumpties mee naar de lokalen te nemen.

U kunt bij de beheerder consumptiebonnen kopen voor de koffie, thee, of soep. U koopt minimaal 5 bonnen tegelijk.
Deelnemers aan een workshop hebben ook de mogelijkheid om consumptiebonnen te kopen.
U kunt bij ons pinnen of contant betalen.

U dient als regel gebruik te maken van de garderobe om uw jassen e.d. op te hangen.
Laat echter geen zaken van waarde achter.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing of vernielingen.

Er zijn twee toiletblokken, één voor de dames grenzend aan de ontmoetingsruimte en één in de hal bij de hoofdingang.
Deze laatste is tevens als invalidentoilet ingericht.
Het koordje aan de muur is een alarm en dient alleen in noodgevallen te worden gebruikt.

Aan de overzijde van de Van Aelstlaan geldt een parkeerverbod.
U kunt parkeren op het terrein van de MFA dat achter dNB ligt.
De inrit tot dit terrein ligt aan de Sterrenlaan.

Op de binnenplaats zijn drie invalidenparkeerplaatsen voor deelnemers met een geldige parkeerpas, die zichtbaar achter de voorruit geplaatst moet worden.
Parkeerpassen voor minder-valide deelnemers zijn verkrijgbaar bij het bestuur.

Het linker gedeelte van de fietsenstalling is alleen voor scootmobielen en driewielers!!
Dit is duidelijk aangegeven door parkeervakken.
Het is verboden om op het gras en de inrit te parkeren.
Misbruik kan u een fikse bekeuring opleveren!!

In het gebouw van dNB mag niet gerookt worden. Ook e-sigaretten zijn niet toegestaan.