Info

De Nieuwe Band, hierna te noemen dNB, is een stichting die zich richt op alle mensen, die niet actief aan het arbeidsproces deelnemen en heeft als doel om voor deze mensen gelegenheden te scheppen om (nieuwe) sociale contacten op te bouwen.
De stichting doet dit door het aanbieden en begeleiden van verschillende activiteiten in groepsverband, waardoor onderlinge contacten ontstaan en kunnen groeien.
DNB werkt hiervoor samen met tientallen vrijwilligers, die deze activiteiten op deskundige wijze begeleiden. Deze vrijwilligers hebben allemaal een specifieke kennis, die zij, geheel belangeloos, tijdens een of meerdere dagdelen, graag met u willen delen. Zij zijn geen docent, maar uw begeleider. Zij vormen het fundament van onze stichting.
Tevens zijn dagelijks een aantal gastdames en gastheren aanwezig voor de receptie en voor de bar. Ook zij zijn als vrijwilliger bij dNB bezig.

De inschrijving staat open voor alle mensen, die niet aan het arbeidsproces deelnemen, en hun partners.

De inkomsten worden hoofdzakelijk verkregen uit het inschrijfgeld van de deelnemers, een bijdrage per activiteit, de baropbrengst en subsidie van de gemeente Veldhoven In dit boekje staan de activiteiten elk met een korte omschrijving, belangrijke informatie voor alle deelnemers en een aantal richtlijnen die nodig zijn om de activiteiten in goede banen te leiden. Op pagina 15 vindt u een overzicht met bijbehorend dagdeel.

dNB is niet aansprakelijk voor ongevallen en schade veroorzaakt door deelnemers. Deelnemers zijn dus zelf aansprakelijk voor alle letsel en schade, die zij veroorzaken zowel aan andere deelnemers als aan dNB.
Voor de vrijwilligers is de gebruikelijke vrijwilligersverzekering van toepassing.

Mocht u een bestuurslid willen spreken, dan dient u dit te melden aan onze beheerder. Deze regelt dan de afspraak.